جمعه, ۲۴ آبان , ۱۳۹۸
اعزام کشتی جنگی ایران به باکو - عصرتبریز
اعزام کشتی های جنگی ایران به جمهوری آذربایجان 16 اکتبر 2016

اعزام کشتی های جنگی ایران به جمهوری آذربایجان

 برای نخستین بار ناو گروهی از منطقه چهارم نیروی دریایی صبح یکشنبه ۲۵ مهر با پیام صلح و دوستی عازم بندر باکو کشور جمهوری آذربایجان شد. عصر تبریز: برای نخستین بار ناو گروهی از منطقه چهارم نیروی دریایی صبح یکشنبه ۲۵ مهر با پیام صلح و دوستی عازم بندر باکو کشور جمهوری آذربایجان شد. ناوشکن […]