جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۱
سلام دوباره دختر ۱۸ ساله به زندگی پس از ۴۰ دقیقه تجربه مرگ 3 تیر 1395

سلام دوباره دختر ۱۸ ساله به زندگی پس از ۴۰ دقیقه تجربه مرگ

پس از تلاش ۴۰ دقیقه ای تکنسینهای پایگاه لاریجان شهرستان خدا آفرین، دختر ۱۸ ساله ای که دچار ایست قلبی-تنفسی شده بود، زندگی دوباره یافت.