جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۱
محمد باقر نمازی کیست و شاه ماهی شبکه انگلیس چگونه به تور افتاد؟ 6 اسفند 1394

محمد باقر نمازی کیست و شاه ماهی شبکه انگلیس چگونه به تور افتاد؟

دستگیری محمد باقر نمازی پس از ورود به کشور با هدف کشف لایه‌های پیچیده فساد اقتصادی و اطلاعاتی گسترده شبکه مرتبط با انگلیس و امریکا در ایران صورت گرفته است.