جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۹
واکنش وزارت ارشاد به خبر بازداشت  ۷بازیگر در پارتی شبانه 17 اردیبهشت 1395

واکنش وزارت ارشاد به خبر بازداشت ۷بازیگر در پارتی شبانه

این خبر تاسف بار را شنیدم و این قبیل اخبار هم جای تاسف و هم جای نگرانی دارد.