جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ - ۹:۱۵
بازشماری آرای انتخابات مرحله دوم تبریز توسط ۷۰ نیروی اعزامی شورای نگهبان 3 خرداد 1395

بازشماری آرای انتخابات مرحله دوم تبریز توسط ۷۰ نیروی اعزامی شورای نگهبان

بازشماری آرای انتخابات مرحله دوم تبریز توسط ۷۰ نیروی اعزامی شورای نگهبان از امروز آغاز شد.