چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱ - ۱۸:۱۵
پایان کاخ نشینی اعضای شورای شهر تبریز 10 بهمن 1398

پایان کاخ نشینی اعضای شورای شهر تبریز

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز گفت: ساختمان شورای شهر تبریز از محل فعلی آن در عمارت ساعت به ساختمان خانه هنر واقع در باغ گلستان انتقال می‌یابد.

«باغ گلستان» به اصالت تاریخی خود باز می‌گردد 16 اردیبهشت 1398
شهردار تبریز:

«باغ گلستان» به اصالت تاریخی خود باز می‌گردد

شهردار تبریز با بیان اینکه باغ گلستان، علی‌رغم قدمت و زیبایی خاص، حدود ۱۰ سال است که وضعیت ناخوشایندی تجربه می‌کند، از استقرار کامل دستفروشان در بازارچه گجیل خبر داد.