جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۵
فیلم حمله بالگرد پیشرفته روسی به تجهیزات داعش 18 مهر 1394

فیلم حمله بالگرد پیشرفته روسی به تجهیزات داعش

در این فیلم شاهد حمله بالگرد Mi 28 روسیه به تجهیزات داعش می باشید.