چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱ - ۱۸:۰۲
گزارش ویژه از جریان تازه مدیریتی در فوتبال/باند اصفهانی فوتبال ایران 2 خرداد 1394

گزارش ویژه از جریان تازه مدیریتی در فوتبال/باند اصفهانی فوتبال ایران

علی کفاشیان، محمود اسلامیان، مهدی تاج، محمدرضا ساکت، بهرام افشارزاده، علیرضا رحیمی، سعید آذری و مهرزاد خلیلیان مدیران کلیدی اصفهانی حاضر در فوتبال ایران هستند که «حلقه اصفهانی ها»ی فوتبال ایران را شکل داده اند.      حالابسیاری از تحلیلگران فوتبال ایران از «باند اصفهانی در فوتبال ایران» می گویند: طعنه ای که همزمان با افتضاح تبریز […]