جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۱
تغییر گروه سازندگان یک برنامه تلویزیونی به‌دلیل حضور پزشکیان 7 شهریور 1394

تغییر گروه سازندگان یک برنامه تلویزیونی به‌دلیل حضور پزشکیان

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: حدود ۶ یا ۷ ماه پیش درپی برخی فشار‌ها، گروه سازندگان برنامه تلویزیونی بخاطر دعوت از من، تغییر کردند.