چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱ - ۱۷:۴۵
مدال افتخار پایش به مدیرعامل منطقه آزاد ارس 17 آذر 1394

مدال افتخار پایش به مدیرعامل منطقه آزاد ارس

رفع مشکلات سرمایه گذاران یکی از مهمترین تاکیدهای مسؤلان کشور می باشد. در همین راستا برنامه تلویزیونی و پرمخاطب پایش که با محوریت اقتصادی رویدادهای جامعه را مورد بررسی و نقد قرار می دهد، مدال افتخار برنامه ۱۵ آذرماه خود را به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس اختصاص داد. در این […]