چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱ - ۱۹:۰۹
4 تیر 1395

برکناری مدیرعامل بانک رفاه به خاطر فیش های نجومی

در پی فرمایش روز گذشته رهبر معظم انقلاب و پیگیری وزیر کار، علی صدقی – مدیر عامل بانک رفاه – استعفا کرد و مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان به خزانه بازگشت.