چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱ - ۱۸:۳۳
بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان؛ فیلم سیاسی یا دغدغه فرهنگی؟ 15 شهریور 1395

بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان؛ فیلم سیاسی یا دغدغه فرهنگی؟

سؤال اینجاست که آیا بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان که بودجه‌ای خاص برایش تعریف نشده است؛ خواهد توانست اهداف طویل و عریض موجود در اساسنامه را تحقق بخشد؟ عصر تبریز: بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان هنوز به ثبت نرسیده و مدیر جدید بدون اعتبار مالی و ردیف بودجه خاص فعالیت‌های بنیاد را پیگیری […]