دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۱
15 تیر 1395

انفجارهای انتحاری زنجیره ای در عربستان از قطیف تا مدینه و جده

تلویزیون العربیه شامگاه دوشنبه از انفجاری انتحاری در نزدیک یک مقر امنیتی در مدینه منوره خبر داد.