جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ - ۹:۰۶
اخراج دختر شاهزاده سعودی از المپیک ریو / این زن دختر «بندر بن سلطان» است 21 مرداد 1395

اخراج دختر شاهزاده سعودی از المپیک ریو / این زن دختر «بندر بن سلطان» است

عصر تبریز: وزیر امنیت داخلی برزیل ضمن اعلام خبر اخراج دختر شاهزاده سعودی از برزیل، خواستار جلوگیری از ورود شخصیت های منسوب به کشورهای بدنام در قالب مقام های ورزشی به کشورش شد. وزیر امنیت داخلی برزیل از فراهم آوردن تمهیداتی جهت جلوگیری از آنچه وی ورود برخی از اعضای کاروان های ورزشی کشورهای بدنام […]