شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۹
22 تیر 1395

گسترش یک نوع ویروس فرهنگی در جامعه! +عکس

عصر تبریز: نیاز به دیده شدن، علت اصلی گرفتن عکس های سلفی در مواقعی همچون آتش سوزی ها و تصادفات است.