چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ - ۴:۵۳
شهرداری تبریز برای جلوگیری از قطع ‌درختان زعفرانیه مصالحه نکرد 1 تیر 1397
رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تبریز:

شهرداری تبریز برای جلوگیری از قطع ‌درختان زعفرانیه مصالحه نکرد

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تبریز گفت: شهرداری تبریز حاضر به مصالحه برای جلوگیری از قطع ‌درختان زعفرانیه نشد.