دوشنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۸
مدیرعامل سابق بانک رفاه - عصرتبریز
۰۴ مرداد ۱۳۹۵

وام ازدواج ۱۷۰۰۰ جوان در اختیار یک خانواده!(عکس)

به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور خانواده مدیرعامل سابق بانک رفاه ۱۷۰ میلیارد تومان بدهکار است.