چهارشنبه, ۱ آبان , ۱۳۹۸
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز - عصرتبریز
۱۱ نقطه در تبریز برای ساماندهی دستفروشان تعیین شد ۲۵ تیر ۱۳۹۸

۱۱ نقطه در تبریز برای ساماندهی دستفروشان تعیین شد

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری تبریز گفت: ۱۱ نقطه از سطح شهر تبریز برای ساماندهی دستفروشان اختصاص یافت.

فراخوان مشارکت در ساماندهی دستفروشان بازار تبریز صادر شد ۲۳ تیر ۱۳۹۸
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری تبریز:

فراخوان مشارکت در ساماندهی دستفروشان بازار تبریز صادر شد

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز گفت: به منظور ساماندهی دستفروشان بازار با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی فراخوان داده‌ایم.