دوشنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۸
مدیرعامل شرکت راه آهن کشور - عصرتبریز
راه آهن «میانه-اردبیل» گردشگری ریلی را توسعه خواهد داد ۰۲ شهریور ۱۳۹۸
مدیرعامل شرکت راه آهن کشور:

راه آهن «میانه-اردبیل» گردشگری ریلی را توسعه خواهد داد

اردبیل - مدیرعامل شرکت راه آهن کشور گفت: با بهره برداری از راه آهن میانه - اردبیل توسعه گردشگری ریلی در کنار توجه به رونق صادرات هدفگذاری شده است.