دوشنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۸
مدیرعامل شرکت "گل آتشی آذر" - عصرتبریز
ضعف مدیریت در صنایع تبدیلی، حلقه‌ی گمشده ی صنایع آذربایجان‌شرقی ۰۸ خرداد ۱۳۹۵

ضعف مدیریت در صنایع تبدیلی، حلقه‌ی گمشده ی صنایع آذربایجان‌شرقی

واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک نقش مهمی در اقتصاد یک کشور ایفا می‌کنند. این واحدها نه تنها اقتصاد وابسته به دولت نیستند و بار مالی به دولت تحمیل نمی‌کنند، باعث اشتغالزایی نیز می‌شوند.