دوشنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۸
مدیر عامل سازمان مدیریت پسمانمد شهرداری تبریز - عصرتبریز
اجرای طرح گسترده ساماندهی باکس های جمع آوری پسماندهای شهری ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند تبریز خبر داد؛

اجرای طرح گسترده ساماندهی باکس های جمع آوری پسماندهای شهری

مدیر عامل سازمان مدیریت پسمانمد شهرداری تبریز خبر از اجرای طرح گسترده ساماندهی باکس های جمع آوری پسماندهای شهری تبریز با همکاری مناطق ۱۰ گانه شهرداری داد.