چهارشنبه, ۱ آبان , ۱۳۹۸
مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان شرقی - عصرتبریز
بهره‎‎‎‎‎‎‎‎مندی ۱۵۹۱ مشترک زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی از گاز رایگان ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی خبر داد؛

بهره‎‎‎‎‎‎‎‎مندی ۱۵۹۱ مشترک زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی از گاز رایگان

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی گفت: یک هزار و ۵۹۱ مشترک زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی بصورت رایگان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.

واکنش مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان شرقی به خبر قطع گاز ۳ تن از مشترکین در محله ملازینال ۰۴ آذر ۱۳۹۵

واکنش مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان شرقی به خبر قطع گاز ۳ تن از مشترکین در محله ملازینال

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی، قطع گاز ۳ تن از مشترکین در محله ملازینال را “بدسلیقگی” دانست و از ادبیات برخی از افراد و رسانه‌ها در انتشار این خبر انتقاد کرد. عصر تبریز: مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی، قطع گاز ۳ تن از مشترکین در محله ملازینال را “بدسلیقگی” دانست و از ادبیات برخی از […]