دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ - ۳:۵۱
۱۶ ساعت پس از معرفی، چت بات هوشمند مایکروسافت دردسرساز شد. 11 فروردین 1395

۱۶ ساعت پس از معرفی، چت بات هوشمند مایکروسافت دردسرساز شد.

تای، چت بات مایکروسافت با بهره گیری از هوش مصنوعی که در کمتر از شانزده ساعت از معرفی دردسر ساز شد