جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ - ۸:۵۲
30 اردیبهشت 1395

پرونده فساد شورا و شهرداری تبریز وارد فاز جدید شد/ دستگیری یکی از شهرداران مناطق تبریز

در ادامه پیگیری پرونده فساد شهرداری و شورای شهر تبریز پای یکی از شهرداران مناطق تبریز به این پرونده باز شد.