شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ - ۴:۱۹
طراحی و ساخت ربات ویژه باغبانی توسط دانشجویان دانشگاه تبریز 26 مهر 1396

طراحی و ساخت ربات ویژه باغبانی توسط دانشجویان دانشگاه تبریز

برای نخستین بار دانشجویان دانشگاه تبریز، موفق به طراحی و ساخت ربات ویژه باغبانی شدند.