چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱ - ۱۸:۱۲
لزوم همکاری فعال دهیاران و شوراهای روستا در طرح سرشماری نفوس و مسکن 30 شهریور 1395

لزوم همکاری فعال دهیاران و شوراهای روستا در طرح سرشماری نفوس و مسکن

بخشدار تبریز با اشاره به آغاز مراحل اجرایی طرح سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ گفت: دولت و سایر ارگان های حکومتی، برای تصمیم سازی و ارایه خدمات مناسب به شهروندان، نیازمند داشتن آماری دقیق، متمرکز و علمی هستند. عصر تبریز: بخشدار تبریز با اشاره به آغاز مراحل اجرایی طرح سرشماری نفوس و مسکن سال […]