چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱ - ۱۸:۲۵
بروز فرهنگِ استعفا از دل ماجرای فیش های حقوقی 22 تیر 1395

بروز فرهنگِ استعفا از دل ماجرای فیش های حقوقی

اقدام قاطعانه دولت و فرمان رهبری در برخورد با پرداخت حقوق های غیرمتعارف، استعفای فردی و جمعی برخی مدیران و مسوولان را به دنبال داشت؛ این در حالی است که تا پیش از این، استعفای مدیران حتی در صورت بروز تخلف یا بی کفایتی آنان چندان با عمل مسوولان همخوانی نداشت.