جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ - ۸:۴۱
ماجرای برصیصا پیر عابد و سجده اش به شیطان رجیم 23 آذر 1396

ماجرای برصیصا پیر عابد و سجده اش به شیطان رجیم

یکی از مورخین و تاریخ نگاران بزرگ بشریت، پروردگار عالم و کتاب مقدس قرآن کریم است که با بیان روایت های مختلف، تاریخ اسلام را ورق می زند.