دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۲
برنامه ششم توسعه و جای خالی ما در هنگام خواب ما! 30 شهریور 1395

برنامه ششم توسعه و جای خالی ما در هنگام خواب ما!

طبق اظهارنظر یکی از نمایندگان محترم استان آذربایجان شرقی، مسئولان استانی اعم از دولتی و بخش خصوصی پیشنهادی در مورد برنامه ششم توسعه ندادند. عصر تبریز: طبق اظهارنظر یکی از نمایندگان محترم استان آذربایجان شرقی، مسئولان استانی اعم از دولتی و بخش خصوصی پیشنهادی در مورد برنامه ششم توسعه ندادند. «زمان ارائه پیشنهاد در مورد […]