چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ - ۳:۲۲
هنر جنگیدن در نجنگیدن است! +فیلم 19 مهر 1401
آموزش براندازی به افسران امریکایی از سوی اندیشمندی روسی‌تبار به نام Tomas Schuman

هنر جنگیدن در نجنگیدن است! +فیلم

هنر جنگیدن در این است که اصلاً مبارزه‌ای انجام ندهید و به جای آن تمام ارزش‌های موجود در کشور دشمن را تغییر دهید تا زمانی که درک دشمن شما از واقعیت به اندازه‌ای مبهم شود که دیگر شما را دشمن خود نداند به طوری که سیستم حکومت و نظام شما، تمدن و فرهنگ شما، اهداف و آرزو‌های شما در نظر دشمن شما به یک آلترناتیو تبدیل می‌شود.

برنامه سعودی‌ها برای فضای مجازی ایران 24 آذر 1397

برنامه سعودی‌ها برای فضای مجازی ایران

در عصر کنونی که به عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات مشهور است به تدریج با گذشت زمان و ظهور دنیای دیجیتال، حوزه ارتباطات نیز همانند سایر حوزه‌ها زندگی اجتماعی دچار تحول شده است.