سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۹
جهان پهلوان تختی در حال امضای عکسش/عکس 2 آذر 1394

جهان پهلوان تختی در حال امضای عکسش/عکس

جهان پهلوان تختی در حال امضای عکسش برای یک عکاس (زاهدان ۱۳۳۹).