یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۳۰
کی روش استنلی، بمب نقل و انتقالاتی تراکتور 10 تیر 1398
نقل و انتقالات؛

کی روش استنلی، بمب نقل و انتقالاتی تراکتور

بمب نقل و انتقالاتی تراکتور از برزیل می آید.

اولویت نقل و انتقالاتی تراکتور مشخص شد 8 تیر 1398
نقل و انتقالات؛

اولویت نقل و انتقالاتی تراکتور مشخص شد

با غیبت دوباره مهاجم ایرلندی، اولویت نقل و انتقالاتی تراکتور مشخص شد.