چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ - ۴:۰۹
استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز مورد اصابت چاقو قرار گرفت 7 تیر 1396

استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز مورد اصابت چاقو قرار گرفت

عصر: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:استاد گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز هنگام ویزیت بیماران در کلینیک مرکز آموزشی و درمانی رازی مورد سوء قصد یکی از بیماران قرار گرفت و از چندین ناحیه بدن بر اثر ضربات جسم تیز مجروح شد