کارت تلفنهای همگانی سالهاست در شهرستان ملکان نایاب است!
کارت تلفنهای همگانی سالهاست در شهرستان ملکان نایاب است!

کارت تلفن های همگانی سالهاست در شهرستان ملکان نایاب است و پیدا کردن و خرید این کارت برای شهروندان ملکانی تقریبا غیرممکن شده است!

هر روز دهها شهروند در مراکز مخابراتی و همچنین مغازه های مختلف در شهرستان ملکان به دنبال پیدا کردن کارت تلفن همگانی هستند ولی آخر سر دست خالی به خانه های خود باز می گردند.

عصر تبریز:هر روز دهها شهروند در مراکز مخابراتی و همچنین مغازه های مختلف در شهرستان ملکان به دنبال پیدا کردن کارت تلفن همگانی هستند ولی آخر سر دست خالی به خانه های خود باز می گردند.

از این رو شهروندان ملکانی جهت دسترسی به این کارتها با مشکلاتی مواجه هستند بخصوص برای دانش آموزان مدرسه ای و افرادی که مشغول خدمت سربازی هستند و سایر افرادی که نیاز مبرم به کارت تلفن دارند.
رئیس اداره مخابرات ملکان نیز در گفتگویی تلفنی با خبرنگار ما در پاسخ به علل نبود کارت تلفن در مراکز مخابراتی و یا بازار ملکان گفت: کارت تلفن تنها در یکی از دفاتر پیشخوان در شهر ملکان ارائه می شود.
با مسئول این دفتر نیز تماس گرفتم که وی توضیح داد: کارت تلفن ها را بمنظور رفاه شهروندان به طور آزاد از شهرهای همجوار تهیه و با قیمت خرید و بدون منفعت به مردم می فروشد و در این خصوص هیچ حمایتی از اداره مخابرات صورت نمی گیرد!
با توجه به توضیحات رئیس اداره مخابرات و مسئول دفتر پیشخوان دارای کارت تلفن در ملکان به این نتیجه می رسیم که در کل شهرستان ملکان، کارت تلفن تنها در یک محل عرضه می شود و آن محل هم خدا خیرش بدهد که بمنظور رفاه مردم خودش دست به کار شده و از بازار آزاد و از شهرهای دیگر کارت تلفن تهیه و بدون منفعت در اختیار مردم شهرش می گذارد امری که تهیه آن وظیفه ذاتی اداره مخابرات است نه دفتر پیشخوان!
البته بنده سالهاست در خصوص نبود کارت تلفن در شهرستان ملکان پیگیری کرده و می کنم ولی متاسفانه تاکنون نتیجه ای نگرفته ام و این کارت در سایه ادامه بی توجهی های مسئولین اداره مخابرات ملکان همچنان در بازار این شهرستان نایاب است!
امید است مسئولین مخابرات استان و شهرستان ملکان کمی در خصوص مردم این شهرستان احساس مسئولیت کرده و تدبیری بیندیشند تا در اداره مخابرات ملکان شعبه ای جهت پیگیری و تهیه و توزیع آن دایر شده و این کارت به وفور در دسترس مردم منطقه قرار بگیرد.انشالله

سیاوش عینالو – شهرستان ملکان