«رژه خدمت» ارتش در تبریز - عصرتبریز
پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۰