آخرین جلسه علنی مجلس دهم - عصرتبریز
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۸