صعود به ساوالان با گذر از تیغه سرابیلر - عصرتبریز
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۱