برگزاری تریبون آزاد آسیب‌شناسی ابعاد رسانه‌ای حوادث اخیر در تبریز - عصرتبریز
پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۶