بازار سرپوشیده تبریز، قلب تپنده آذربایجان شرقی - عصرتبریز
شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۰