بازار سرپوشیده تبریز، قلب تپنده آذربایجان شرقی - عصرتبریز
چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۸