استقلال – تراکتور؛ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ - عصرتبریز
پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۰