استقلال – تراکتور؛ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ - عصرتبریز
شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۶:۱۶