تور رسانه‌ای بازدید از طرح‌های جهاد آبرسانی در ورزقان - عصرتبریز
پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ - ۱۶:۵۳