بازدید امام جمعه تبریز از قسمت خواهران مصلی امام خمینی (ره) - عصرتبریز
سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲ - ۲۰:۵۸