مراسم رژه روز ارتش در تبریز - عصرتبریز
دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - ۸:۱۰