مراسم نام گذاری بلوار خبرنگار در تبریز - عصرتبریز
سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۰۰