روز دوم اولین همایش اوراسیایی علمی ورزشی - عصرتبریز
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۵