نشست خبری اولین همایش تبریز هوشمند - عصرتبریز - شهر هوشمند
پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ - ۱۷:۲۵