جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ - ۹:۰۴
افشاگری بازیکن تیم تبریزی از یک تبانی بزرگ 18 آبان 1399

افشاگری بازیکن تیم تبریزی از یک تبانی بزرگ

بازیکن سابق علم و ادب تبریز در مورد تقابل هفته پایانی فصل گذشته با مس کرمان و ارتباط با مسئولان آلومینیوم اراک افشاگری کرد.