جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ - ۹:۰۵
ورزشگاه یادگار امام مهیای میزبانی از بانوان تراکتوری 2 آبان 1398

ورزشگاه یادگار امام مهیای میزبانی از بانوان تراکتوری

ورزشگاه یادگار امام یکی از ورزشگاه هایی است که مورد تایید وزارت ورزش برای حضور بانوان قرار دارد.