دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۲
بانوی مرگ مغزی در مراغه به ۳ بیمار زندگی دوباره بخشید 15 آذر 1399

بانوی مرگ مغزی در مراغه به ۳ بیمار زندگی دوباره بخشید

اعضای بانوی مرگ مغزی شده مراغه‌ای موجب ادامه زندگی سه بیمار نیازمند به عضو شد.