چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۳
سیارکی با عرض دو متر با اتمسفر زمین برخورد کرد 16 خرداد 1397
دانشمندان مشاهده کردند؛

سیارکی با عرض دو متر با اتمسفر زمین برخورد کرد

محققان روز شنبه سیارکی کوچک با عرض ۲ متر را رصد کردند که با اتمسفر زمین برخورد کرد. این سومین باری بود که محققان سیارکی را کشف کرده اند که در مسیر برخورد با زمین قرار داشت.